Friday, August 20, 2010

3 Teras Utama Agama

1. Islam
2. Iman
3. Ihsan

Apakah hubungkait agama dengan Islam, Iman dan Ihsan?
Kenapa Islam, Iman dan Ihsan? (Hikmah)
Apakah hubungkait Islam, Iman dan Ihsan?

1. Islam (Syariat)
Rukun:
a) mengucap 2 kalimah syahadah
b) menunaikan solat
c) mengeluarkan zakat
d) berpuasa di bulan Ramadhan
e) mengerjakan haji

Mazhab
Syafie
Hanafi
Hanbali
Maliki

2. Iman (Tauhid)
Rukun: Beriman kepada;-
i- Allah
ii- Malaikat
iii- Kitab
iv- Rasul
v- Hari Kiamat
vi- Qada dan Qadar

Mazhab:
Ahlul sunnah wal Jamaah
Syiah
Mu'tazilah


3. Ihsan (Tariqat)
Rukun:

No comments:

Post a Comment